Прозорість та інформаційна відкритість

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Відповідно до Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОН України від 30.01.2015 № 67, у період з 27 квітня по 15 травня 2015 року відділом освіти Охтирської міської ради була проведена атестаційна експертиза напрямів діяльності Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Росинка» Охтирської міської ради.
До складу атестаційної комісії входили працівники відділу освіти Охтирської міської ради, навчальних закладів та громадськості.
Атестаційна комісія забезпечила повне та об’єктивне вивчення напрямів діяльності дошкільного навчального закладу. Основна увага зверталася на відповідність усіх сторін діяльності закладу збалансованому різнобічному розвитку дітей. Діяльність закладу, зміст навчально-виховного процесу відповідають завданням дошкільної освіти, Базовому компоненту дошкільної освіти та програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».
Відповідно до висновків атестаційної комісії  дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Росинка» визнано атестованим за рівнем впровадження дошкільної освіти.

Наказ 178

Наказ 178 стор 2

Кадровий склад закладу

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 Відповідно до штатного розпису, затвердженого відділом  освіти Охтирської міської ради, дошкільний навчальний заклад укомплектований працівниками (педагогами та обслуговуючим персоналом) в кількості 51 особа.

 Укомплектованість ДНЗ педагогічними працівниками:

Навчально-виховний  процес    у дошкільному  закладі  забезпечують   26 педагогів, у тому числі: директор, вихователь-методист,  практичний  психолог,  2  керівника музичних,    інструктор  з  фізичної  культури, 2 вчителі-логопеди,  18  вихователів. 16 педагогів мають вищу педагогічну освіту, 9 – неповну вищу. Здобувають вищу педагогічну освіту 6 педагогів. Із загальної кількості педагогів мають кваліфікаційну категорію: «Спеціаліст вищої категорії» – 1 педагог, «Спеціаліст першої категорії» – 5 педагогів, «Спеціаліст другої категорії» – 7 педагогів, «Спеціаліст» – 3 педагога, «Молодший спеціаліст» – 9 педагогів,  бакалавр – 1 педагог, звання «Вихователь-методист» має 1 педагог.

Укомплектованість ДНЗ обслуговуючим персоналом:

До обслуговуючого персоналу  входять: сестра медична старша (має кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»), сестра медична з дієтхарчування,  завідувач господарства, діловод, каштелян, машиніст із прання та ремонту спецодягу,  робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків, слюсар-електромонтер, 11 помічників вихователів, 3 кухарі,  кухонний робітник,  двірник, сторож.
У  відпустці  для догляду  за дитиною, до досягнення нею 3 років  знаходиться  5 працівників.

 

 

Освітні програми, що реалізуються в закладі

Освітньо-виховний процес у дошкільному навчальному закладі здійнюється відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція) та Програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі”.
В освітньо-виховний процес впроваждуються парціальні програми: “Радість творчості”, “Грайлик”, “Скарбниця моралі”, “Цікаві шашки”, “Казкова фізкультура”.

Організація інноваційної діяльності ДНЗ

При здійсненні інноваційної діяльності дошкільний навчальний заклад керується документами щодо організації інноваційної діяльності, а саме: «Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» (наказ МОН України від 07.11.2000р. №522), наказом відділу освіти, молоді та спорту Охтирської міської ради від 06.09.2013 № 01-06/397-а  «Про здійснення інноваційної діяльності у дошкільних навчальних закладах», наказом по ДНЗ «Росинка» від09.09.2013р. № 01-12/41-од  «Про здійснення інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі».
У закладі забезпечується вивчення та впровадження освітніх технологій:
·         «Технологія навчання дітей читанню» автор – М.О. Зайцева,
·         «Технологія інтегрованого навчання і виховання» (розвиваючі кубики Нікітіних) автори Б.Л., О.О. Нікітіни;
·         «Технологія пізнавального та логіко-математичного розвитку» автор Х.Кюїзенер;
·         коректурні таблиці за методичним посібником Н.Гавриш,
·         «Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості дітей»;
·         впровадження  мовно – творчого розвитку дошкільників за ідеями С.Русової.
Інструктор з фізичної культури втілює у практику роботи елементи «Експерементально-авторської оздоровчо-корекційної гімнастики «Богатир» для дітей дошкільного віку».
Керівник  музичний впроваджує в роботу методику К.Орфа, яка основана на різних видах музикування дитячої творчості по розвитку музично-творчих здібностей дітей через ігрову діяльність.
Вчителі-логопеди впроваджують у роботі з дітьми систему роботи викладача кафедри валеології Харківського національного університету ім.Г.С.Сковороди «Вчимося правильно говорити звуки», альбом А.Я.Малярчук, Ріпцун Ю.В., Ріпцун О.Г. «Слова-пароніми», Савченко М.А. – методика виправлення вад вимови фонем у дітей, Хребтова Н.П. «Вчимося говорити правильно», Малярчук А.Я. – дидактичний матеріал з виправлення мовленнєвих недоліків, Блінова Г.Й. «Альбом з обстеження мовлення у дитини».
У дошкільному навчальному закладі вивчається питання  щодо здійснення інноваційної діяльності та результативності  роботи дошкільного навчального закладу.

 

Територія обслуговування, закріплена за закладом

 Про проведення обліку дітей дошкільного віку

Відповідно до ст.19 Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» (п.2), листа Міністерства освіти і науки України «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» від 07.05.2007 № 1/9-263, на виконання рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради від 19.04.2017 № 56 «Про організацію обліку дітей дошкільного та шкільного віку», наказу відділу освіти Охтирської міської ради від 05.05.2017 р. № 197 «Про проведення обліку дітей дошкільного віку у 2017 році»   та з метою створення умов для здобуття громадянами дошкільної освіти в дошкільному навчальному закладі була організована і проведена робота по обліку дітей дошкільного віку на території обслуговування ДНЗ відповідно до рішення, затвердженого виконавчим комітетом Охтирської міської ради від 19.04.2017 № 57 «Про затвердження територій обслуговування загальноосвітніх шкіл та дошкільних навчальних закладів міста».

рішення

Територія обслуговування дошкільного навчального закладу “Росинка”

Вул. Сумська (з №1 до початку вул. Гончарної), вул. Гончарна ,

пров. Сонячний, пров. Озерний, пров. Слов᾿янський,

пров. Архітектора Нємкіна,  пров. Ударний, пров. Миру, пров. Кобилянської,

пров. Бригадирівський, пров. Народний, пров. Лікарняний, пров. Березовий,

пров. Веселковий, пров. Благоєва, вул. Петропавлівська (з №1 до № 272),

вул. Лугова,  вул. Володимира Шандиби, пров. Північний, вул. Молодіжна,

вул. Парижської Комуни, вул. Слобідська (з №1,2 до № 27,36), пров. Муратова,

вул. Зарічна (з № 52, 59 до кінця),  пров. Успенського, вул. Полтавська,

пров. Лебединський, вул. Левченка, вул. Сковороди, вул. Заозерна, вул. Снайпера,

пров. Івана Милославського,  пров. Прилісний, пров. Снайпера

Інформація про територію обслуговування

Ліцензований обсяг та фактична кількість дітей, які виховуються у закладі

Ліцензований обсяг – 101 дитина,

фактична кількість дітей, які виховуються

у дошкільному навчальному закладі – 208

 

 

 

Мова освітнього процесу

З метою наскрізного впровадження механізму реалізації завдань компетентнісного підходу в навчанні української мови в контексті положень «Нової української школи» в дошкільному навчальному закладі ведення ділової документації та освітнього процесу здійснюється українською мовою.

Усне і писемне мовлення кожної людини свідчить про рівень її освіченості, інтелігентності, справжньої інтелектуальності. Щоб грамотно говорити і писати, потрібно передусім любити рідну мову, прагнути до постійного її удосконалення.

На сучасному етапі простежуємо новий поштовх до уважного й детального вивчення української літературної мови. Це пов’язано не лише зі зростанням загального рівня культури, а й із підвищенням вимог до сучасного фахівця будь-якої сфери. Досконале, ґрунтовне володіння українською мовою є обов’язком кожного, хто дбає про її розвиток та авторитет.

Матеріально-технічне забезпечення

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА БАЗА

 Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу відповідає вимогам Закону України «Про дошкільну освіту», Санітарному регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р.  за № 563/2869.
Будівлі закладу знаходяться у задовільному стані. Основна будівля збудована у 1905 році. У 1943 році офіційно був відкритий дошкільний заклад. На  сьогоднішній день заклад  розміщується у трьох будівлях (два основних корпуси, харчоблок). Загальна площа приміщень –1029, м2, з них площа групових приміщень – 743 м2, інших приміщень – 286 м2
У закладі функціонують дев’ять вікових груп. Всі вікові групи мають окремі групові кімнати зі спальнями, роздягальнями та туалетними кімнатами. Приміщення мають сучасний естетичний вигляд.
Будівлі закладу обладнано системою централізованого опалення та водопостачання, які знаходяться у належному стані та відповідають вимогам. Заклад забезпечений проточною холодною водою (з водогону),  гарячою (6 електричних водонагрівачів). Освітлення приміщень закладу – природне та штучне. Використовуються лампи розжарювання та енергоефективні освітлювальні прилади. Режим освітлення не порушується. Повітряно-тепловий режим в нормі.
У дошкільному закладі створено  умови для проведення медичної, оздоровчо-профілактичної роботи. У закладі функціонують медичний та фізіотерапевтичний кабінети, які оснащені сучасною лікувальною апаратурою, обладнані необхідними меблями, холодильником для зберігання ліків, шафою для медичних препаратів, ростоміром, вагами, умивальником. Відповідно до «Переліку оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу» кабінет забезпечений на 85%, «Переліку лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті» –  на 100%.
Усі приміщення  використовуються за призначенням та забезпечені інвентарем для прибирання.
Упродовж останніх 10 років неодноразово проводився ремонт приміщень закладу. Проводиться ремонт водогінної системи. З метою енергозбереження проводиться заміна дерев᾿яних віконних блоків на металопластикові (замінено 73% вікон).
Територія закладу має площу 0,7439 га, яка огороджена по всьому периметру  бетонним, цегляним та дерев’яним парканом.  Площа озеленення території становить 85%. Центральний вхід вкритий асфальтованим покриттям, а доріжки тротуарною плиткою.
Кожна вікова група має окремий груповий майданчик із зеленими насадженнями, літніми  павільйонами. Ігрові майданчики оснащені стаціонарними, дерев’яними, ігровими, спортивними спорудами (машинами, літаками, мотоциклами, самокатами, будинками, гойдалками, столами, лавами,гіркою, ліанами, драбинами, мішенями, рукоходом). Спортивний майданчик обладнаний металевими спорудами (ліана, різні види драбин, мішені, футбольні ворота). Приміщення, територія дошкільного закладу завжди підтримуються в чистоті.
 Забезпечення спортивного та музичного залів, групових приміщень обладнанням відповідно до Типового переліку
Забезпечення спортивно-музичної зали, групових приміщень обладнанням здійснено відповідно до Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок у дошкільних навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 вересня 2002 року № 509.
У музично-спортивній залі  є необхідне обладнання для проведення занять з фізкультури, спортивного гуртка, фізкультурних свят та розваг (гімнастичні лави, драбини, мати, канати, гімнастичні кільця, дуги для підлізання, стояки, обручі, масажери, м’ячі різного розміру, мішечки з піском, ключки,  обладнання для профілактики плоскостопості, порушень постави, інвентар до спортивних ігор: баскетбол, волейбол, футбол, кеглі,  мілкий спортивний інвентар для проведення ранкової гімнастики та загально-розвиваючих  вправ на заняттях з фізичної культури,  нестандартне фізкультурне обладнання).
Зала  оснащена сучасними технічними засобами: піаніно, музичним центром, магнітофоном, підсилювачами звуку, колонками, дитячими музичними інструментами (дерев’яними та металевими металофонами, маракасами, музичними трикутниками, брязкальцями, дитячими баянами, сопілками, кселофонами), фонотекою музичних творів для дітей, театральною ширмою, ляльками до різних видів театру, декораціями для проведення свят і розваг, театральних вистав, музично-дидактичними іграми.
Забезпечення навчально-наочними посібниками та іграшками відповідно до Типового перелікуОблаштування навчально-методичної бази здійснюється у відповідності до Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу, затвердженого наказом МОН України від 11.09.2002р. №509, Методичними рекомендаціями від 17.03.2006р. № 1/9 -153 «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах» та додатка до листа МОН України від 18.07.2008р. № 1/9-470 «Підбір і використання іграшок  для дітей дошкільного віку у дошкільних навчальних закладах».Педагоги щорічно проводять експертизу ігрового обладнання  на придатність та відповідність вимогам безпечного використання. З метою поліпшення розвивального середовища, щорічно проводиться огляд-конкурс «Облаштування груп до нового навчального року». В групових приміщеннях дошкільного закладу створені всі необхідні умови для повноцінного фізичного та психічного розвитку дітей. Предметно-розвивальне середовище відповідає віковим особливостям дітей. У групах придбана  достатня кількість дидактичних ігор і посібників, настільно-друкованих ігор і наочного матеріалу, спрямованих на соціальне, емоційне, логічне мислення, на розвиток творчого потенціалу дитини.
 Забезпечення технічними засобами навчання 
У розпорядженні працівників дошкільного навчального закладу є: 3 комп᾿ютери, 1 ноутбук, 2 принтери, 11 магнітофонів, 2 музичних центри, 1 телевізор, 2 радіомікрофони, 2  колонки, 1  підсилювач звуку. Вихователі мають власні ноутбуки, які використовують у роботі з дітьми. Для створення емоційного мікроклімату, релаксації дітей педагоги  у своїй роботі використовують аудіозаписи. Дошкільний навчальний заклад  має доступ до мережі  Інтернету. Впроваджена система ЄДЕБО,  створені умови та призначений відповідальний для внесення відповідної інформації до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
Колектив не зупиняється на досягнутому, а планує і надалі створювати комфортні умови для перебування дітей.